Många av våra produkter är lämpliga för användning i farliga och potentiellt explosiva miljöer.

De testas individuellt och certifieras enligt ATEX-direktiv som utrustning avsedd att användas i explosiv atmosfär. De betecknas med “EX” -symbolen. För den nordamerikanska marknaden erbjuder vi också FM-certifiering på många av våra lastcellsmodeller.

Lastceller för explosiv miljö är lämpliga på arbetsplatser och industriella miljöer som har explosionsfarliga atmosfärer, som till exempel fyllnadsanläggningar för gasbehållare, kemiska anläggningar och pulverhanteringsverksamhet.

Ytterligare information om lastceller för explosiv miljö och manualer för korrekt användning och säkerhet finns tillgängligt på relevanta produktsidor. (Nedladdningsbara ATEX-manualer och FM-certifikat).

För mer information om att välja en lastcell för explosiv miljö , vänligen kontakta oss.