490137
Moderbolag

indutrade

Flintec Group AB är ett helägt dotterbolag till Indutrade AB.

Indutrade är en teknikförsäljningsgrupp som tillverkar, marknadsför och säljer system och tjänster med högteknologiskt innehåll till industrikunder i utvalda nischer. Utöver den teknikinriktade försäljningsverksamheten finns växande andel av egna tillverkningsföretag med egna varumärken.

Fokus ligger på högteknologiska komponenter, system och tjänster till kunder med ett repetitivt behov. Detta ger stabilitet till verksamheten och dess flöde av intäkter.

Organisationen är decentraliserad med mer än 200 företag i 25 länder. De skapar värde för sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera sina kunders användning av tekniska komponenter och system.

För Indutrades leverantörer skapas värde genom tillgång till en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk expertis och etablerade kundrelationer. Syftet är att göra samarbetet med Indutrade till det mest lönsamma sättet för leverantörer att sälja sina produkter på de geografiska marknader där Indutrade är verksamt.

Indutrades viktigaste produktområden är ventiler, mätteknik, industriutrustning, hydraulik / pneumatik, filter och processteknik, glas / plast / keramik, rörsystem, pumpar, automation, kemiska tekniska produkter, lim, medicinsk teknik och service.

Viktiga kundsegment omfattar teknik, energi, vatten / avloppsvatten, bygg, läkemedel, hälso- och sjukvård, massa och papper, kommersiella fordon, marina / offshore och bilverkstäder.

Målet är att verksamheten ska växa organiskt såväl som genom förvärv. Indutrade har en väl beprövad testmodell för att stärka och förädla förvärvade företag i en struktur med klart decentraliserat ansvar.