491793
Tillverkare av lastceller

Flintec är en av de ledande tillverkarna av lastceller, kända för kvalitet och precision. Med kontor och anläggningar runt om i världen servar vi en internationell kundbas i ett brett spektrum av branscher. Vi är stolta över att leverera de bästa möjliga produkterna till våra kunder, cementera ett rykte som ett lastcellsföretag som människor kan lita på.

Egen tillverkning

Här på Flintec anser vi att det är viktigt att behålla de kritiska tillverkningsmomenten internt. Detta möjliggör bättre kvalitetskontroll och garanterar att du får produkter av högsta standard. Då kan vi även snabbt anpassa oss för att tillgodose våra kunders behov. Vi tycker att det här skiljer oss från många andra lastcellsföretag.

Här finns vi

Flintecs tillverkning sker på Sri Lanka där vi har två moderna faciliteter. Den första i Katunayake nära huvudstaden Colombo. Den andra ligger i Koggala, som ligger nära Galle på södra delen av ön.

Vår fabrik i Katunayake rymmer våra anläggningar för mekanisk bearbetning och värmebehandling. Här fokuserar vi på produktion av generella industriella givare.

Vår Koggala-anläggning fokuserar på produktion av trådtöjningsgivare och medicinsk produkttillverkning. Den producerar också högvolymsgivare för en mängd olika industrisektorer.

Det sammanlagda tillverkningsutrymmet till vårt förfogande är 12 000m2.

Med våra två toppmoderna anläggningar överträffar vår tillverkningskapacitet de flesta andra lastcellsleverantörer.

Kvalitetskontroll

Båda våra anläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO13485. Den första indikerar genomförandet av ett kvalitetsstyrningssystem. Detta gör det möjligt för oss att leverera en konsekvent service som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Den andra är ett kvalitetshanteringssystem för design och tillverkning av medicintekniska produkter. Det gör oss till en ideal lastcellstillverkare att arbeta med vid projekt inom medicinsk industri.

Våra anläggningar använder även moderna tillverkningstekniker. Dessa innefattar tillverkning i arbetsceller, linjeproduktion, 5S, Kaizen och Six Sigma. Detta garanterar en konsekvent produktkvalitet och möjliggör kontinuerliga förbättringar under hela tillverkningsprocessen.

Vi har toppmodern utrustning som är inrättad för; design och utveckling, sensor- och systemtillverkning, produktrevision och kvalitetsbedömning. Som en ledande lastcellstillverkare är det avgörande att vi upprätthåller en konsekvent och pålitlig kvalitet för våra kunder.

All tillverkningsaktivitet är spårbar via vårt direktöverföringssystem från fabriksgolv till databaser. Detta omfattar materialupphandling, bearbetning, värmebehandling, inspektion och montering, kalibrering och leverans. Sådan öppenhet möjliggör effektiv revision och kvalitetskontroll, vilket gör att vi kan vara en kvalitativ leverantör av lastceller.

Hälsa och säkerhet

Flintec Sri Lanka är certifierad enligt OHSAS 18001: 2007 för arbetshälsa och säkerhet. OHSAS-certifiering säkerställer bästa praxis i förhållande till riskhantering samt hälsa, säkerhet och välbefinnande hos både våra anställda och allmänheten.

Leverantörskedjan

Högkvalitativ produktion börjar med en hälsosam leverantörskedja. Vi köper våra råvaror från Europa och USA, där vi har etablerat ett långsiktigt förhållande med våra leverantörer. Vi valde dem baserat på deras beprövade sätt av jämn kvalitet och snabb leverans.

Våra anläggningar har ett strategiskt lager av råvaror och halvfabrikat. Detta hjälper oss att minimera produktionens ledtider och snabbt svara på kundernas krav.

Med den här solida grunden kan vi vara övertygade om våra produkter, vilket leder till kvalitet i lastcellstillverkningen.

Produktion

Varje år tillverkar vi över en miljon sensorer, många miljoner trådtöjningsgivare och över 100 000 specialiserade vågar och mätsystem.

I linje med vår affärsstrategi fokuserar vårt tillverkningsteam på operativ excellens. Viktiga resultatindikatorer för oss är produktkvalitet, personalutveckling, hälsa och säkerhet för våra anställda och miljön.

Kvalitetsprodukter, höga standarder och företagsansvar hjälper oss att definiera oss som en ledande och samtida tillverkare av lastceller

Kontakta oss för mer information om våra ordinarie och anpassade lastceller och kraftmätningslösningar.

Vi är glada att ta itu med eventuella projekt du kan ha, och är glada att visa dig hur vi sticker ut bland andra leverantörer av lastceller.