490237
Forskning + Utveckling

Varje år investerar Flintec 10 procent av intäkterna i ny produktutveckling.

Vi ägnar våra resurser åt fyra huvudområden:

Nya standard produkter: Vi lägger ständigt till produkter till vårt befintliga produkprogram så att vi kan bli en “one-stop-butik” för våra kunder.

Utveckling av skräddarsydda lösningar: Vi får regelbundet förfrågningar om att utveckla unika konstruktioner av lastceller, kraftgivare och system för en växande portfölj av kunder inom ett brett spektrum av industrisektorer.

Utveckling av ny teknik: Vi tänker ständigt utanför boxen, funderar över hur vi kan integrera mot ny teknik, hur vi kan använda ny teknik för att komplettera det vi gör. Vi undersöker aktivt helt nya sensorteknologier.

Processförbättring: Vi har en önskan att ständigt förbättra vad vi gör. Vi strävar efter att öka vår tillverkningseffektivitet, öka våra “right first time” -utbyten så att vi kan leverera allt mer exakta och bättre resultat.

Våra FoU-team finns på tre platser: USA, Storbritannien och Sri Lanka. De servar våra Nordamerikanska, Europeiska och Asiatiska kundområden.

Vårt team av 60 ingenjörer använder ett gemensamt urval av utvecklingsverktyg så att data och mönster lätt kan överföras mellan webbplatser, vilket gör att projekten levereras i tid.

Snabba system för prototypframtagning kombinerat med dedikerade temperatur-, fuktighets-, kalibreringssystem för vägning och kraftmätning. Elektroniska testanläggningar används för att säkerställa produktutveckling i ‘right first time’ and ‘right on time’.

Vår expertis omfattar mekanisk design, elektronik design, mjukvaruutveckling, industriell design och trådtöjningsgivaruteckling. Också produktionsteknik för att utveckla givare med optimal produktionskostnad.

Dra nytta av vårt starka engagemang för FoU. Kontakta vårt expertteam för att diskutera projekt som kräver kundanpassade lastceller och kraftmätningslösningar.