490087
Certifikat och godkännanden

Flintec uppfyller och överstiger en rad kvalitetsstandarder.

Ackrediteringar från dessa organisationer säkerställer att Flintecs trådtöjningsgivare och lastceller för digitala mätsystem är mycket exakta

  • OIML (International Organisation of Legal Metrology)
  • NTEP (National Type Evaluation Program)
  • VCAP(Verified Conformity Assessment Program)

Ackrediteringar från dessa organisationer bekräftar att Flintecs utrustning kan fungera i farliga miljöer där verksamheten skapar eller släpper ut brandfarliga gaser, ångor eller fint dam

ISO9001 ackreditering bekräftar kvaliteten på ledningssystemen hos Flintec.

ISO13485 ackreditering bekräftar Flintecs expertis inom teknik för medicinsk utrustning. Flintec var den första stora lastcellstillverkaren i världen att få denna standard.

CE-märkning är en bekräftelse från Flintec att dess produkt uppfyller alla relevanta bestämmelser i viktiga europeiska direktiv.

Behöver du lastceller och kraftgivare skräddarsydda för krävande kvalitetsstandarder, kontakta Flintec?