489027
Om Flintec

Flintec är en världsledande tillverkare av mätningsteknologier för precisionsvägning, konstruerade för användning inom ett brett spektrum av industrisektorer.

Vår resa började 1968 då två svenska ingenjörer bildade ett vägningsföretag, utformade unika vågar och senare utvecklade innovativa lastsgivare. Mycket snart växte verksamheten till att omfatta kontor i USA och Tyskland. Idag har vi kontor och representanter globalt.

År 2008 överlämnade grundarna av Flintec ägandet av verksamheten till Indutrade AB (www.indutrade.se), ett bolag noterat på den svenska börsen. Även om ägandet av företaget har förändrats, förblir vi engagerade i våra värderingar av innovation, kvalitet, precision och kundservice.

About us

Vad vi gör

Vårt omfattande sortiment av trådtöjningsbaserade lastceller och kraftgivare är mycket tillförlitliga, korrekta och kostnadseffektiva. Kombinationen av Flintecs sensorer och ett brett utbud av tillbehör och elektronik gör att våra kunder kan installera och skapa kompletta vågsystem.

För kunder som behöver någonting unikt erbjuder Flintec en helt projektstyrd process för produktutveckling, som producerar sensorer, hårdvara, elektronik och programvara som helt överensstämmer med internationella standarder och verifikationskrav. Denna process omfattar tillverkning av kompletta system för industriella vågar och medicinska tillämpningar.

Kundservice

Vi är stolta över vår kundfokuserade service. Med kontor över hela världen säkerställer vi att varje kund får en regional kontakt som kan ge teknisk vägledning och support närhelst det behövs. Vi har ett globalt nätverk av högkvalificerade ingenjörer som kan hjälpa till med komplexa systemintegrationer och anpassning.

Tillverkning

Sedan 1996 har Flintecs produkter tillverkats i Sri Lanka. Eftersom efterfrågan växte, gjorde också våra tillverkningsanläggningar det. Under 2006 utökades vår personal kraftigt med öppnandet av nya toppmoderna anläggningar. Vi har för närvarande över 800 högkvalificerade anställda, som tillverkar över 1 miljon sensorer och 5 miljoner trådtöjningsgivare årligen.

Våra sensorer tillverkas i en högprecisions maskinpark och kalibreras kontinuerligt för maximal noggrannhet. Våra trådtöjningsgivare tillverkas av ett engagerat team av högkvalificerad personal som säkerställer kontinuitet och tillförlitlighet. Varje produkt som tillverkas av Flintec testas noggrant och överensstämmer med kraven i ISO9001 och ISO13485, vilket garanterar kvalitet och precision.

Vi är mycket stolta över våra tillverkningsanläggningar och välkomnar alla potentiella kunder att besöka Sri Lanka för att förstå varför våra produkter är kända för att vara välgjorda och tillförlitliga

Global räckvidd

Med kontor och produktlager strategiskt placerade över hela världen kan Flintec erbjuda snabba leveranser till våra kunder oavsett plats.

Om lagernivåerna inte uppfyller beställningskraven kan vi mobilisera vårt stora team av tillverkningspersonal för att snabbt tillgodose våra kunders behov och erbjuda prioriterad tillverkning i kombination med antingen luft- eller sjöfart.