785052
Flintec UK har flyttat till en nyrenoverad fastighet i Cardiff

Flintec UK har flyttat till en ny, större anläggning efter köpet av Caxton House i Cardiff.

Caxton House är en fastighet på 26 000 ft² som består av två fristående byggnader på en 2 ½ tunnland stor tomt. Efter köpet i mars 2020 har fastigheten genomgått en renovering i miljonpundklassen för att skapa en modern arbetsplats för våra försäljnings- och produktdesignteam.

Vårt brittiska säljteam betjänar kunder i Storbritannien, Irland, Island, Spanien, Grekland och Portugal. Caxton House möjliggör större produktlager för omgående leverans. Flintecs förmåga att hålla ett lager av nyckelprodukter under pandemin var ovärderligt för både nya och gamla kunder, varav många klassades som samhällsbärande företag. Vid sidan av försäljningen är Flintec UK en central ingenjörshub för Flintec Group, med många av våra specialtekniker och projektledare baserade på anläggningen. Under de senaste åren har vår tekniska kapacitet ökat avsevärt eftersom den globala efterfrågan på våra produkter och tjänster har ökat. Vår nya brittiska anläggning gör det möjligt för oss att möta dessa ökade krav tillsammans med toppmoderna anläggningar och utrustning.

Hållbarhet är nyckeln till Flintecs affärsmodell, med investeringar i våra anläggningar och människor som är centrala för våra framtidsplaner. Under de kommande månaderna kommer ytterligare investeringar att göras i tillverkningskapacitet i Sri Lanka. Arbetet börjar med en ny, specialbyggd anläggning för design och tillverkning av trådtöjningsgivare.