För att stödja testning, installation och underhåll av Flintecs lastceller, är vårt sortiment av LCT- och LCS-instrument idealiska för laboratorietekniker och servicetekniker.

LCT-enheten gör det möjligt för servicetekniker att snabbt diagnostisera lastcellens prestanda och fel i olika typer av vägningssystem.

Det ökar avsevärt effektiviteten och servicegraden att tillåta serviceteknikern att identifiera och lösa problem på plats utan att ta tillbaka lastcellen till serviceverkstaden för inspektion.

LCS används för kalibrering av lastcellsbaserade processvägningssystem. Den kan också användas i laboratoriemiljöer för att utvärdera lastceller, kraftgivare och tillhörande instrumentering med hjälp av inbyggda referenskretsar.

För mer information eller för att få ett offert – kontakta oss idag.