489489
Kundanpassade lastceller

På Flintec förstår vi att unika projekt behöver speciell uppmärksamhet. Medan vårt standardutbud rymmer ett brett utbud av applikationer behöver du ibland en skräddarsydd lösning.

Varje år är ungefär hälften av de produkter vi lanserar kundanpassade lastcellslösningar vilket visar vår kunddrivna service. Vi strävar efter att ge bästa möjliga lösning för varje applikation vi möter.

Vårt arbete med kundanpassade lastceller sträcker sig från enkla modifieringar till komplexa projekt. Allt beror på dina specifika behov. Kontakta oss för mer information.

Hur vi kan hjälpa till

Här på Flintec har vi en av de starkaste tekniska utvecklingsresurserna i branschen. Vår egen resurs omfattar metallurgi, spänningsanalys, metrologi, processteknik, industriell design, elektronik och programvara. En sådan mångsidig kompetensuppsättning gör oss idealiska för att ta itu med en kundanpassad lösning som du kanske behöver.

Vi kan ta hand om alla steg som är inkluderade i att förverkliga din kundanpassade lösning. Detta inkluderar givare, mekanik, elektronik och mjukvaruutveckling, verifiering och validering.

Vi skräddarsyr tillverkningsprocessen för våra egna lastceller för att passa din efterfrågan. Vi kan tillhandahålla specialiserat arbete med låg volym, men ändå snabbt öka upp till hög volym via våra dedikerade produktionsteam.

Vi erbjuder också tekniskt stöd för kunder som inte är erfarna av vägnings- och kraftmätningsteknik. Vi kommer då att arbeta i samarbete med din ingenjörsgrupp för att ge råd och instruera.

Kvalitetskontroll

Oavsett dina behov kan du lita på att vi på Flintec ger dig det bästa i kvalitet och precision. Vi garanterar hög prestanda genom vår passion, vårt engagemang och fullständig överensstämmelse med internationella standarder.

Vi har ISO 9001 certifiering för kvalitetshanteringssystem. Detta återspeglar vårt åtagande att tillhandahålla en konsekvent tjänst som överstiger våra kunders förväntningar.

Vår ISO 13485 certifiering är ett kvalitetsstyrningssystem för design och tillverkning av medicintekniska produkter. Det gör oss till en idealisk partner för att tillhandahålla lösningar inom medicinsk industri.

Projektutvecklingsprocess

 • Kundförfrågan

  Kontakta oss via vår hemsida, e-post eller personligen på ett av våra regionala kontor.

 • Möte

  Vår försäljnings- och tekniska personal kommer att träffas tillsammans med dig för att diskutera potentiella alternativ. Vi kommer att erbjuda råd om dina kommersiella mål och tekniska problem vi förutser. Vårt mål är att hitta den mest lämpliga lastcellsdesignen inom den snabbaste tidsramen.

 • Preliminär designfas

  Våra ingenjörer kommer att sammanfatta de tekniska och kommersiella målen. Vi kommer även att granska utvecklingstiderna och produktkostnaderna med dig.

 • Offert och arbetsförklaring

  Vi skickar dig en skriftlig offert och vid behov en arbetsförklaring. Detta inkluderar designmål, verifiering och validering av prover, tidsplaner och leverans av arbetsprover.

 • Detaljerad designfas

  Efter offerten börjar vi produktdesignprocessen. Vi kommer att hålla regelbunden kontakt för att uppdatera dig om framsteg och resultat. Detta steg involverar vanligtvis strukturanalys, fel kontroller och riskbedömningar för att säkerställa att vi uppfyller eller överstiger din specification.

 • Prov och tester

  Vid denna tidpunkt skickar vi dig prover av produkten för utvärdering. Ibland kommer processen att innebära flera steg av interntestning och fältutvärdering innan vi båda är överens om att produkten uppfyller alla nödvändiga kriterier.

 • Slutförande av produktdesign

  När vi formellt har kommit överens om den designade lösningen och utvärderat testerna, kommer vi att slutföra processen genom att överföra produkten till tillverkning.

 • Produktion

  Pilot- och förproduktionsstadierna har slutförts, och vi flyttar in i produktionen. Våra kvalitetshanteringssystem hjälper till med denna process.

 • Slutförande

  Vi kommer att träffas med dig för att formellt underteckna produktutvecklingsprocessen och om nödvändigt komma överens om ytterligare produktförbättringar.

Exempel Lösningar / Vägningssystem

 • Infusionspumpgivare - Medicintekniska Industrin

  På begäran av en stor amerikansk tillverkare av infusionspumpar konstruerade och utvecklade vi en hermetiskt förseglad miniatyr sensor. Givaren bildade en integrerad del av infusionspumpen som gav kontroll över volymen av vätska injicerad till patienten.

  Vår produktutveckling fokuserade på sensorens kritiska toleranser och kretsens långsiktiga stabilitet.

 • Givare För Kontrollvåg – Traditionell Vägningsindustri

  Vi arbetade med en stor tillverkare av självutcheckningssystem I butiker för att utveckla en våg med låg profil. Vi installerade vågen med platta lastceller i deras kassasystem.

  Denna speciella lågbyggda fyrpunkts lastcelllösning gav hög noggrannhet på vikter mellan 5g och 20kg. Vi designade vågen för enkel installation och kalibrering. Varje lastcell innehöll ett minneschip med fabrikskalibreringsdata.

 • Vridmomentgivare - Test Och Mätindustrin

  Vi förser en stor europeisk tillverkare av momentdragare med vridmomentgivare. Givaren är integrerad momentdagarens huvud. Bultars åtdragingsmoment kräver hög kvalitetskontroll för att säkerställa korrekt montering och funktion. Långsiktig stabilitet och kalibrering var av särskild betydelse för denna applikation.

 • Dialys Våg - Medicintekniska Industrin

  En global ledare inom dialysbehandlingar kontaktade oss. De behövde mycket exakta, lastcellbaserade vågar för den nya generationen dialysmaskiner.

  Vi konstruerade vågarna för att ha full dubbel redundans. Detta för att säkerställa maximal tillförlitlighet vid eventuella komponentfel.

  För sådana livskritiska tillämpningar var vår ISO 13485 certifiering (för kvalitetssystem i medicintekniska produkter) avgörande. Det gjorde det möjligt för oss att utveckla, testa och producera framgångsrikt och få fullständigt enhetsgodkännande.

 • Skanner Våg – Traditionell Vägningsindustri

  En amerikansk kund ville integrera vägtekniken till nästa generations skannervåg. Vi arbetade tillsammans med dem för att utveckla en komplett anpassad lösning. Den innehöll en aluminium singlepoint lastcell, gjuten aluminiumram, elektronik och mjukvara.

  Vi var också ansvariga för att uppfylla gällande regelverk. Vi hade både OIML och NTEP-certifiering för lösningen inom den angivna tidsramen.

 • Vägsystem För Sjöcontainrar - Industri Och Lantbruksmaskiner

  Vid denna tidpunkt skickar vi dig prover av produkten för utvärdering. Ibland kommer processen att innebära flera steg av interntestning och fältutvärdering innan vi båda är överens om att produkten uppfyller alla nödvändiga kriterier.

  En europeisk tillverkare av containertruckar och lyftok för containers kontaktade oss på Flintec. De behövde ett vägningssystem integrerat i lyftokets låsningsmekanism, så kallade Twist locks. Systemet behövde en robust och exakt lastcellslösning som minimerade behovet av att ändra lyftokets konstruktion.

  Förutom lastcellerna krävde klienten av oss att utveckla display elektroniken i förarhytten med syftet att ge maskinoperatören tydlig och exakt vägningsinformation.

  Här på Flintec är vi passionerade för att utveckla och leverera det allra bästa i vägningssystem. För mer information om vad vi kan göra för dig, Kontakta Oss idag.