491333
Lastceller

Flintecs lastceller är mycket noggranna och byggda för att hålla länge. Vi är stolta över hög kvalitet på våra produkter och den service vi tillhandahåller. Vi levererar lastceller på den globala marknaden med bolag i alla världsdelar. Om din applikation kräver en kundanpassad lösning kan våra specialiserade ingenjörsteam hjälpa till.

Ladda ner Flintec produkt katalog

Vad är en lastcell?

En lastcell är en elektromekanisk sensor som används för att mäta kraft eller vikt. Den har en enkel men ändå effektiv design som bygger på det kända sambandet mellan en applicerad kraft, givarkroppens linjära deformation och förändringen i utspänning.

Det är en otroligt mångsidig givartyp som ger exakt och robust prestanda i en lång rad olika applikationer. Det är ingen slump att de har blivit viktiga för många industriella och kommersiella processer, från att automatisera biltillverkning till att väga din matkasse i livsmedelsaffären. När tekniken i samhälle och industri utvecklas framåt, kommer många helt nya och spännande applikationer att uppstå där lastceller används. Nya framsteg inom robotik, haptik och medicinska proteser, för att nämna några, behöver alla effektiva sätt att mäta krafter och vikter. Vi utformar kontinuerligt nya typer av lastceller för att möta behoven hos den ständigt föränderliga marknaden.

 • Lastcellens teknologi

  En typisk lastcell består av två delar: givarkroppen och en ansluten elektrisk krets. Givarkroppen är delen som bär vikten eller kraften och står för den största delen av lastcellens storlek. Vanligtvis är den tillverkad av högkvalitativt stål eller aluminium, vilket säkerställer mekanisk tillförlitlighet och ger en förutsägbar och linjär belastning. Den elektriska kretsen sitter i lastcellen, limmad på givarkroppen. Kretsens elektronik och en trådtöjningsgivare är utvecklad för att känna av böjningen eller skjuvningen i givarkroppens mätzoner.

  Dessa trådtöjningsgivare består av en tunn, elektriskt ledande folie arrangerad i ett fiskbensliknande mönster. Detta mönster gör dem känsliga för sträckning och kompression i längsled men okänsliga över deras bredd. Trådtöjningsgivaren ska vara exakt positionerade på givarkroppen för att mäta kraften i en speciell riktning. Exempelvis har trådtöjningsgivare för skjuvbelastning sina fiskbensmöster i 45 graders vinkel mot belastningens riktning. Detta för att optimera mätvärdet av skjuvningen som påverkar lastcellen.

 • Hur används lastceller

  När vi använder lastceller är ofta den ena änden fastsatt i en ram eller fundament, medan den andra änden är fri för att fästa vikten eller den viktbärande plattformen. När kraften appliceras på lastcellens kropp, böjs den något under belastningen. Detta liknar vad som händer med ett fiskespö när en fiskare fångar en fisk. Han håller spöt med händerna medan fisken applicerar en kraft i den andra änden på linan. Resultatet är att fiskespöt böjs. När detta inträffar böjs dock spöt olinjärt. Eftersom trådtöjningsgivaren är limmad på givarkroppen så töjs den i samma form som givarkroppen. När detta händer så ändras trådtöjningsgivarens resistans och kretsens elektronik kan producera en utsignal som blir proportionell mot den applicerade kraften.

 • Miljötålighet

  Beroende på användningsområdet kan en lastcell befinna sig i mycket olika miljöförhållanden. Naturligtvis skiljer sig ett rent rum i ett medicinskt laboratorium kraftigt från chassit på en gruvtruck, men båda kan använda lastceller fast av olika typ. Det är därför viktigt att de är tillräckligt skyddade mot miljöpåverkan för att säkerställa sin varaktiga prestanda och livslängd i sin speciella applikation.

  De flesta lastcellerna tätas med en gummimassa ( potting). Det innebär att hålrummen är fyllda med ett epoxi- eller hartsmaterial som helt täcker de elektroniska komponenterna. Detta hjälper till att skydda kretsarna från yttre skador och fukt samt bidrar också till att släppa ut värmen.

  Vissa lastceller är rostfria och har hermetisk tätning för det mest kompletta miljöskyddet. En helsvetsad tätning ger ett lufttätt och robust hölje som står emot de mest utmanande omgivningarna.

  ATEX- och FM-certifikat är tillgängliga för vissa lastceller. Dessa intyg visar att lastcellen kan användas i explosiv miljö utan risk för gnistor. Detta är ofta ett krav för aktiviteter som släpper upp brandfarliga gaser eller ångor som sprayfärg eller arbetsplatser som hanterar organiskt damm som t.ex vetemjöl eller träspån.

 • Lastcellens noggrannhet

  Olika applikationer kräver olika grader av noggrannhet. En medicinsk våg som mäter läkemedelsdoser behöver uppenbarligen ha större upplösning än en industriell våg som väger stora mängder grus eller sand.

  Därför finns det olika typer av lastceller med varierande nivå av noggrannhet och kapacitet för att tillgodose dessa olika applikationer. Det finns internationella regler och avtal som syftar till att ge viss kvalitetskontroll över vägning och kontrollerande mätutrustning. Tanken är att sådan lagstiftning kommer att bidra till att främja likformighet mellan olika jurisdiktioner, underlätta handel och ekonomisk verksamhet. Internationellt reglerar den internationella organisationen av juridisk metrologi (OIML) dessa metrologiska föreskrifter, och i USA gör NTEP-kommittén samma.

  Många kommersiella aktiviteter där produkten säljs efter vikt kräver enligt lag krönt vägning för handel. Detta är utrustning som har certifierats av ackrediterade myndigheter (OIML, NTEP eller nationella standarder) för användning i sådana applikationer. Typiskt för kommersiella vågar ser du dem certifierade till en C3-klass under OIML.

  Lastceller med OIML- eller NTEP-certifiering passar för applikationer där typgodkännande krävs. Ibland kommer de att ha både OIML- och NTEP-certifiering, andra kan bara ha en, beroende på vilken marknad eller region som de säljs till. Lastceller utan dessa certifikat kan vara märkta med GP ( General Purpose) för allmänt bruk. Dessa är inte certifierade men kan ofta erbjuda samma nivåer av noggrannhet och fungera i alla applikationer utan typgodkännande krav.

 • Installation och användning

  Prestanda för en lastcell och för en våg beror på många faktorer. Centralt bland dessa är korrekt installation och att lastcellen passar för applikationen. Därför är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer noggrant för att få bästa möjliga resultat från din lastcell och din våg för att säkerställa säker och långvarig användning. Dessa rekommendationer innehåller ofta information om korrekt montering och riktning av din lastcell, lämplig fixering och fästelement, användning av fästen, elektronik och procedurer för kalibrering.

  När du arbetar nära din lastcellsleverantör ser du till att du väljer rätt strategi för vägningslösningen så att komponenterna passar dina behov. Då kan du lita på att din lösning kommer att vara effektiv och långlivad.

 • Är din applikation unik kan Flintec hjälpa till

  Ja, vi har arbetat med några av världens största företag, som levererar globala, ackrediterade, kundanpassade vågsystem.

  Vi har en stor erfarenhet inom vägningsteknik och projektledning för att styra dig genom koncept, design, ackreditering och tillverkning, var du än befinner dig i världen.

  Alla våra skräddarsydda lastceller och systemdesign stöds av en rad kvalitetsstandarder, vilket resulterar i att din applikation blir exakt, robust, pålitlig och certifierad.

 • Varför välja en Flintec lastcell?

  Våra lastceller är tillverkade av högsta kvalitet, där vi har kontroll på hela produktionskedjan, vilket gör att din applikation blir pålitlig, exakt och robust.

  Vi sätter en heder i att erbjuda god service och följa avtal. Vi sätter våra kunder först och du kommer alltid att kunna kontakta din Flintecrepresentant för att beställa produkter eller diskutera dina behov.

 • Vår historia

  Flintec startade 1968 av två svenska ingenjörer som etablerade ett konsultföretag inom vägning. Först fokuserade verksamheten på att skapa unika typer av vågsystem för tung industri. De utvidgade sedan verksamheten att integrera design och tillverkning av inte bara vågsystemen utan också av lastceller.

  Vi har kommit långt sedan 1968 och har nu ett globalt rykte om att producera lastceller på högsta kvalitetsnivå, hermetiskt förseglade som är kända för precision, noggrannhet och lång livslängd.

 • Lastceller säljs och levereras globalt

  Vi har strategiskt baserade depåer över hela världen och kommer att sträva efter att leverera din order så fort som möjligt, var du än behöver dem i världen. Vi använder både sjö- och flygtransport för att skicka våra produkter från anläggningar i USA, Tyskland, Storbritannien, Brasilien och Sri Lanka.