Extensometrar (ibland uttalad extensiometer) används ofta för att mäta töjningen i en mekanisk struktur och därigenom få fram viktförändringen. Typiska tillämpningar är överbelastningssystem för hissar, system för övervakning av fordonstabilitet, ibland viktmätning i avfallshanteringsfordon och vägning av mycket stora silos/tankar.

Vår XT50 extensometer är en helsvetsad, rostfri hermetsikt tät givare med bulthål enligt industristandard. Den ger en hög utsignal proportionell mot töjningen i den mekaniska konstruktionen. Den låga aktiveringskraften gör den idealisk för övervakning av styva strukturer.

Monteringen är okomplicerad, den bultas. Inget strukturellt bindemedel krävs.

Om din applikation behöver en särskild lösning så hittar vi gärna en kundanpassad lösning till dig.

För mer information om vår XT-50 extensometer, kontakta oss.