Mỗi năm Flintec đầu tư 10% doanh thu vào phát triển sản phẩm mới.

Chúng tôi dành tài nguyên của chúng tôi cho bốn lĩnh vực chính:

Sản phẩm phổ thông mới: we are constantly adding to our existing product line so that we can become a one-stop shop for our customers.

Phát triển các giải pháp tùy chỉnh: chúng tôi thường xuyên được yêu cầu phát triển các thiết kế riêng biệt của cảm ứng lực, cảm biến lực và hệ thống cho danh mục khách hàng ngày càng tăng trên một loạt các lĩnh vực công nghiệp.

Phát triển công nghệ mới: Chúng tôi liên tục sáng tạo, suy nghĩ về cách chúng tôi có thể tích hợp các công nghệ mới, làm thế nào để sử dụng công nghệ mới bổ sung cho những gì chúng tôi làm. Chúng tôi tích cực nghiên cứu các công nghệ cảm biến hoàn toàn mới.

Cải tiến quy trình: Chúng tôi mong muốn liên tục cải thiện những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cố gắng tăng hiệu quả sản xuất, tăng sản lượng của chúng tôi – làm đúng ngay lần đầu tiên để chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm hiệu suất cao và chính xác hơn bao giờ hết.

Các nhóm R&D của chúng tôi được đặt tại ba địa điểm: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Sri Lanka. Họ phục vụ tương ứng các khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Nhóm 60 kỹ sư của chúng tôi sử dụng một bộ công cụ phát triển chung để dữ liệu và thiết kế có thể dễ dàng được chuyển qua lại giữa các bên, đảm bảo các dự án được giao đúng hạn.

Các điều kiện tạo mẫu nhanh chóng kết hợp với nhiệt độ, độ ẩm, tải trọng và máy tạo lực chuyên dụng và phương tiện thử nghiệm điện tử được sử dụng để đảm bảo đúng ngay lần đầu tiên và đúng hạn thời gian phát triển sản phẩm.

Chuyên gia nội bộ của chúng tôi bao gồm thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, phát triển phần mềm, thiết kế công nghiệp, thiết kế và phát triển công nghệ strain gauge.

Lợi ích từ cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với R&D. Liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu giải pháp đo lực và cảm ứng lực tùy chỉnh của bạn.