Flintec đáp ứng và vượt ngoài mong đợi về các tiêu chuẩn chất lượng.

Sự công nhận từ các tổ chức sau đây đảm bảo rằng công nghệ strain gauge của Flintec và các cảm ứng lực cho các hệ thống đo kỹ thuật số có độ chính xác cao.

  • OIML (Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế)
  • NTEP (Chương trình đánh giá chuẩn quốc gia)
  • VCAP (Chương trình đánh giá tuân thủ xác minh)

Sự công nhận từ các tổ chức này xác nhận rằng thiết bị Flintec có khả năng hoạt động trong môi trường không thuận lợi là nơi các hoạt động làm việc tạo ra hoặc phóng thích khí dễ cháy, hơi hoặc bụi mịn.

Chứng nhận ISO9001 xác nhận chất lượng của các hệ thống quản lý tại Flintec.

Chứng nhận ISO13485 xác nhận chuyên môn của Flintec trong kỹ thuật thiết bị y tế. Flintec là nhà sản xuất cảm ứng lực lớn đầu tiên trên thế giới đạt được tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn CE công bố rằng sản phẩm của Flintec đáp ứng tất cả các quy định phù hợp với các Chỉ thị chính của Châu Âu.

Bạn có cần các cảm ứng lực và strain gauge tùy chỉnh theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt?