indutrade

Flintec Group AB là một phần của Nhóm Công nghệ đo lường và cảm biến (MST) của Indutrade AB.

Indutrade là một nhóm kinh doanh công nghệ sản xuất, tiếp thị và bán các hệ thống và dịch vụ công nghệ cao cho khách hàng công nghiệp ở phân khúc riêng được chọn. Ngoài ra, các doanh nghiệp bán hàng công nghệ đang mở rộng thị phần của các công ty sản xuất theo thương hiệu độc quyền riêng.

Trọng tâm là các thành phần, hệ thống và dịch vụ công nghệ cao dành cho khách hàng có nhu cầu lặp lại. Điều này cung cấp sự ổn định cho doanh nghiệp và dòng doanh thu của nó.

Tổ chức này được phân cấp với hơn 200 công ty tại 25 quốc gia. Họ tạo ra giá trị cho khách hàng của mình bằng cách cấu trúc chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị và hệ thống kỹ thuật của khách hàng.

Đối với các nhà cung cấp của Indutrade, giá trị được tạo ra thông qua việc truy cập vào một tổ chức bán hàng hiệu quả với chuyên môn kỹ thuật cao và các mối quan hệ khách hàng được thiết lập. Mục đích là để hợp tác với Indutrade là cách có lợi nhất cho các nhà cung cấp để bán sản phẩm của họ tại các thị trường địa lý nơi Indutrade đang hoạt động.

Các lĩnh vực sản phẩm quan trọng nhất của Indutrade là van, công nghệ đo lường, thiết bị công nghiệp, thủy lực/khí nén, bộ lọc và công nghệ xử lý, thủy tinh/nhựa/gốm sứ, hệ thống đường ống, máy bơm, tự động hóa, sản phẩm kỹ thuật hóa học, chất kết dính, công nghệ y tế và dịch vụ.

Các phân khúc khách hàng chính bao gồm kỹ thuật, năng lượng, nước/nước thải, xây dựng, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, bột giấy và giấy, xe tải thương mại, hàng hải/xa bờ và phân xưởng ô tô.

Mục đích là để phát triển kinh doanh hữu cơ cũng như thông qua việc thâu tóm. Indutrade có một mô hình đã được thử nghiệm để củng cố và hoàn thiện các công ty mua lại trong một cấu trúc với trách nhiệm chuyển giao rõ ràng.