Trách nhiệm

Là thành viên tập đoàn Indutrade, Flintec rất tự hào trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Việc tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận liên tục cho phép chúng tôi đầu tư vào kinh doanh, nhân viên và dịch vụ khách hàng. Kể từ khi thành lập từ nhiều năm trước, chúng tôi có tầm nhìn và chiến lược dài hạn, là trung tâm của mọi hoạt động mà chúng tôi làm với tư cách là một doanh nghiệp.

Tiếp tục mức đầu tư cao - vượt quá 10% doanh thu bán hàng hàng năm - được sử dụng để thúc đẩy đổi mới và phát triển sản phẩm mới. Ngày càng có nhiều sản phẩm và giải pháp của chúng tôi được sử dụng bởi các khách hàng trong các ngành công nghiệp đa dạng, giúp gia tăng hiệu quả của máy móc và quy trình cũng như tăng cường chất lượng và an toàn của thiết bị.

Chúng tôi hoạt động ở các quốc gia trên toàn thế giới và đảm bảo tất cả nhân viên của chúng tôi luôn được bảo vệ và hưởng lợi từ các giá trị của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào về sự trung thực và liêm chính cũng như cách tiếp cận của chúng tôi đối với nhân quyền và môi trường. Chúng tôi cũng yêu cầu các tiêu chuẩn tương tự từ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai cảm thấy Flintec đã hành động không đúng để báo cáo hành vi sai trái thông qua việc cảnh báo Indutrade.