Đạo luật Nô lệ hiện đại

Flintec là một công ty toàn cầu cam kết thực hành theo nguyên tắc đạo đức và môi trường kinh doanh.

Chúng tôi có các công ty con trên khắp thế giới, với các cơ sở sản xuất hiện đại của chúng tôi đặt tại Sri Lanka, đảm bảo cung ứng các sản phẩm trên toàn cầu.

Flintec không tham gia hoặc chịu đựng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em nào. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đối xử công bằng và làm việc trong một môi trường an toàn, lành mạnh.

Chúng tôi cung ứng cho một số công ty lớn nhất thế giới, trong đó đưa các hoạt động kinh doanh của chúng tôi vào kiểm toán độc lập thường xuyên. Chúng tôi chưa từng thất bại trong quá trình kiểm toán và có thể mời bất kỳ ai đến thăm các cơ sở của chúng tôi.

Và như thế, chúng tôi hy vọng chuỗi cung ứng của chúng tôi sẽ đạt được các tiêu chuẩn tương tự. Đội ngũ mua hàng và mua sắm của chúng tôi kiểm toán mọi nhà cung cấp để đảm bảo họ chia sẻ đạo đức kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích người tố cáo báo cáo bất kỳ trường hợp có nô lệ nào trong doanh nghiệp của chúng tôi để có thể đưa ra xử lý.