Các tính năng chính

 • Độ chính xác cao
 • Lên đến 1,200 mẫu mỗi giây cho các mô hình DC. (80 cho AC)
 • Tập lệnh mở rộng
 • Kích thích cho tối đa 6 cảm ứng lực
 • Giao diện CAN với giao thức CANOpen
 • Giao diện nối tiếp để kết nối trực tiếp với PC hoặc PLC
 • GPIO (2x logical inputs & 2x logical outputs)
 • Công nghệ 6 dây
 • Chứng nhận OIML hợp pháp cho thương mại
 • Sử dụng phần mềm Flintec FDC (để phân tích và cấu hình)
 • Bảng điều khiển tùy chọn

Ứng dụng

EM100 được thiết kế cho một loạt các ứng dụng cân phổ thông, trong đó yêu cầu độ chính xác, tốc độ cao. Các ứng dụng chung bao gồm cân quy trình cũng như tự động hóa và điều khiển. Các cấu hình bao gồm cân AWI & NAWI, cân kiểm tra và chiết rót.