Để hỗ trợ việc kiểm tra, cài đặt và bảo trì các cảm ứng lực Flintec, các thiết bị LCT và LCS của chúng tôi rất lý tưởng cho các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và kỹ sư phụ trách kỹ thuật tại hiện trường. Thiết bị LCT cho phép người dùng chẩn đoán nhanh kết quả đo của cảm ứng lực và phát hiện lỗi trong thiết bị cân và đo lường. Nó gia tăng đáng kể hiệu quả bảo trì bằng cách cho phép kỹ thuật viên xác định và giải quyết sự cố ngay tại chỗ mà không cần đưa cảm ứng lực về cơ sở để kiểm tra.

LCS được sử dụng để hiệu chỉnh các cảm ứng lực dựa trên hệ thống cân quy trình. Nó cũng có thể được sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm để đánh giá các cảm ứng lực, cảm biến lực và các thiết bị liên quan bằng cách tham chiếu từ nó.

Để biết thêm thông tin hoặc để nhận được báo giá - Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.