Các tính năng chính

  • Có ba loại cảm biến áp suất: 20 bar, 150 bar và 250 bar.
  • Kết cấu thép không gỉ 15-5
  • Hàn kín theo tiêu chuẩn IP68
  • Sai số kết hợp +/- 0,25%
  • An toàn quá tải 150%. Ultimate overload 250%
  • Female thread ¼ inch BSP
  • Tiêu chuẩn: bộ chuyển đổi male-to-male ¼ inch BSP
  • Bao gồm vòng đệm kín Doughty (MB45-222 VIT FPM)

Các ứng dụng

20 bar - đối với hệ thống treo khí của xe rigid, xe moóc và máy kéo

150 bar - dùng nâng hạ trụ trên xe ben, máy nông nghiệp

250 bar - để nâng xy lanh trên xe nâng, máy xúc lật và máy xúc