Mô hình hỗ trợ 56-02 cung cấp một giải pháp có lợi để tạo ra hệ thống cân bồn hoặc bể chứa. Chỉ cần dùng 2 bộ hỗ trợ 56-02 và một mô đun cân đã có thể có được dữ liệu cân chính xác dành để kiểm soát mức độ trong bể chứa ba chân. Hoặc là, bể chứa bốn chân thì sử dụng 2 đơn vị và 2 mô đun cân.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép mạ kẽm
  • Phạm vi tải trọng rộng lên tới 40T
  • Lắp đặt và bảo trì đơn giản
  • Có thể chịu đựng các lực bên lớn

Các ứng dụng

THệ thống kiểm soát mức nguyên liệu của bồn và bể chứa.