Phần cứng bộ gá làm bằng thép mạ kẽm cho cảm ứng lực rocker RC3 và RC3D. Được thiết kế có chức năng tự điều chỉnh, 55-01-07C đảm bảo kết quả cân chính xác nhất trong các ứng dụng công nghiệp. Phù hợp với hệ thống cân xe tải

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép mạ kẽm
  • Rất dễ để lắp đặt và bảo trì
  • Thiết bị chống xoay chuyển
  • Đi kèm với dây nối đất

Các ứng dụng

Cân xe tải, cân trục.

Các sản phẩm liên quan