Bộ gá dạng kéo 53-04 là hệ thống gá tự điều chỉnh dành cho dòng cảm ứng lực S kéo và nén của Flintec. Có cấu tạo từ thép mạ kẽm, nó được thiết kế để đảm bảo cảm ứng lực kéo vận hành an toàn trong ứng dụng cân treo và bể chứa.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép mạ kẽm
  • Thích hợp với toàn bộ cảm ứng lực dòng S
  • Dễ lắp đặt
  • Có dây nối đất đi kèm

Các ứng dụng

Bồn treo và phễu.