Được thiết kế để sử dụng kết hợp với cảm ứng lực dạng shear beam , SB2, 52-01HD là mô đun cân cứng và có độ chính xác cao. Thích hợp cho các giải pháp cân có độ tải trọng lớn, cụ thể là trong các ứng dụng ngành công nghiệp thép. Có thể lựa chọn kết hợp với bộ dừng quá tải.

Các tính năng chính

  • Blind hole load introduction
  • Các trúc thép non được sơn
  • Bảo vệ cảm ứng lực SB2 không bị trượt

Các ứng dụng

Cân có tải trọng lớn, hệ thống cân thùng rót kim loại.