Beijing Flintec Electronics and Technology Ltd Co.
Room B601, Hui Zhong Li
Chao Yang District
Beijing 100101

Mobile: +86 13 811 048 189
Tel: +86 10 8487 1101
Fax: +86 10 8487 1033