Sản phẩm của Flintec được cung ứng toàn cầu thông qua vị trí chiến lược của các Nhà máy và văn phòng đại diện.

Danh sách dưới đây là những địa điểm chính, nơi các Nhà máy và Văn phòng của chúng tôi đặt trụ sở.

Đối với những nơi Flintec chưa có văn phòng đại diện, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua mẫu đơn yêu cầu này. Đại diện của Flintec sẽ nhanh chóng liên hệ lại với quý khách hàng để tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi