Trách nhiệm với môi trường

Là một nhà sản xuất thành phần, Flintec nhận thức được rằng các quy trình sản xuất của chúng tôi có thể tác động tiêu cực đến môi trường.

Để đảm bảo các quy trình của chúng tôi có trách nhiệm với môi trường, Flintec được chứng nhận là công ty ISO 14001.

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp một khung giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của họ.

Khung này cung cấp các hệ thống nhằm cải thiện việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, đồng thời hạn chế và quản lý chất thải.

Flintec liên tục kiểm toán hiệu suất nội bộ để đảm bảo tuân thủ ISO 14001 và cải thiện hơn nữa hiệu suất của chúng tôi.

Chứng chỉ ISO 14001