Flintec cam kết tìm nguồn cung ứng khoáng sản có trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của chúng tôi không lấy nguồn khoáng sản từ các khu vực xung đột, hoặc rủi ro cao.

Khoáng sản xung đột bao gồm:

  • Thiếc
  • Tan-ta-li
  • Vôn-fram
  • Vàng

Flintec hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong chuỗi cung ứng để đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của các khoáng chất có trong các sản phẩm của chúng tôi.

Trong trường hợp không chắc là các sản phẩm của chúng tôi có chứa các khoáng chất được coi là không xung đột, các hành động sẽ được thực hiện để chuyển đổi các sản phẩm được cho là không xung đột.