TR2 là bộ lắp ráp cân chính xác PCB với bộ chuyển đổi số nguyên 24-bit sigma-delta từ analog qua kỹ thuật số, gia tốc kế để phát hiện độ nghiêng, và bộ kiểm soát vi mô với tính năng phù hợp chuẩn OIML.

Thiết bị có độ chính xác cao và giá thành thấp được thiết kế để sử dụng trong hệ thống cân chuẩn OIML cấp chính xác III.

Có hai sự lựa chọn để sử dụng với nguồn cung cấp hiệu điện thế khác nhau: TR2-A (5A) và TR2-B (10-24V).

Các tính năng chính

  • Giao diện CAN
  • Chuỗi giao diện RS-232
  • Chuỗi giao diện RS-485
  • Chuỗi giao diện I2C, SPI và UART
  • Giao diện USB chỉ được sử dụng cho việc bảo trì
  • Lên tới 4x cảm ưng lực (350Ω hoặc 1,000Ω), đầu ra lên tới ±3mV/V; +5V DC
  • Gia tốc kế để phát hiện độ nghiêng

Các ứng dụng

Ứng dụng trong cân y tế, cân bán lẻ, thiết bị cân nói chung.