FMV-8 là một giải pháp lý tưởng và có lợi, phù hợp với mục đích kiểm tra, hiệu chỉnh trong phòng thí nghiệm và những công việc đo đạc khác cần độ chính xác cao. Nó cung cấp 8 kênh đo đạc với phần thân 19" cùng chuỗi giao diện RS485 và RS232. Độ chính xác lên tới 0.001%.

Các tính năng chính

  • 8 kênh đo có độ chính xác cao (0,001%)
  • Chuỗi giao diện RS485 và RS232
  • Có thể chọn phiên bản 4 kênh đo
  • Tính năng tuyến tính hóa
  • Có thể đồng bộ hóa với đơn vị FMV-8 khác cho 32 kênh đo

Các ứng dụng

Ứng dụng phổ biến vào thiết bị cân, tự động hóa, máy kiểm tra và đo lường.