LCT-11 là một thiết bị cầm tay được sử dụng để khắc phục sự cố đột biến analog của các cảm biến và cảm ứng lực. Thích hợp để kiểm tra các cảm ứng lực 4 và 6 dây và có thể kiểm tra tình trạng của các cảm ứng lực trong vòng 5 giây nhờ vào chương trình đi kèm. LCT-11 kiểm tra các cảm ứng lực để điều chỉnh cài đặt của cầu điện trở và tính toàn vẹn, quá tải và điện trở cách điện. Nó là công cụ lý tưởng cho các nhân viên kỹ thuật giám sát hệ thống cân.

Các tính năng chính

  • Chạy bằng pin
  • Thiết bị cầm tay
  • Kiểm tra trạng thái của cảm ứng lực trong 5 giây
  • Kích thước 150mm x 80mm x 28mm
  • Trọng lượng 250g
  • Vỏ nhựa ABS cứng
  • Hiển thị 16 ký tự với 2 dòng

Các ứng dụng

Tất cả các dạng hệ thống đo trọng lượng và lực sử dụng các thành phần dựa trên máy đo biến dạng analog.