DAS 72.1 là thiết bị có tốc độ cao, độ chính xác cao và có gá DIN dành cho cân tĩnh và cân động. Nó bao gồm màn hình LED 5 chữ số, chuỗi giao diện, ngõ ra analog và 3 I/O kỹ thuật số. Có thể thực hiện hoàn thiện 2400 phép đo/giây với tất cả tính năng cân chuẩn. Tương tác thống qua chuỗi giao diện RS422/RS485 đảm bảo kết nối dễ dàng với một PC hoặc PLC.

Các tính năng chính

  • 2400 phép đo / giây
  • Màn hình LED 5 chữ số
  • Gá DIN
  • Phù hợp cho cả cân tĩnh và cân động
  • Chuỗi giao diện
  • Ngõ ra analog
  • 3 I/O kỹ thuật số
  • Giao diện RS422 / RS485
  • Chức năng cân tiêu chuẩn

Các ứng dụng

Hệ thống cân quy trình phổ biến, ứng dụng trong tự động hóa và điều khiển.