Loại DAD 142.2 là một đầu hiển thị tiên tiến, mạnh mẽ và tiết kiệm cho mọi hoạt động cân và chiết rót. Thiết bị cơ bản đã cung cấp tất cả các giao diện tương tác cần thiết cho cân và điều khiển như Profibus RS422/ 485 và I/O kỹ thuật số để điều khiển trực tiếp các van hoặc thanh v.v.

Các tính năng chính

 • Được phê duyệt EU type cho 10,000 intervalls
 • Độ tuyến tính tốt hơn 0,001%
 • Đầu ra của cảm ứng lực 5 V DC cho tối đa 6 cảm ứng lực có điện trở 350 Ω hoặc 18 cảm ứng lực có điện trở 1100Ω
 • Công nghệ 6 dây
 • Hiệu chuẩn với trọng lượng hoặc tính bằng mV/V
 • Tối đa tốc độ chuyển đổi 600 cập nhật/s
 • Bộ lọc kỹ thuật số được lập trình
 • Hiển thị cục bộ
 • Chuỗi giao diện RS422/485
 • Giao diện Profibus
 • 2 ngõ vào kỹ thuật số (bị cô lập)
 • 3 ngõ ra kỹ thuật số (bị cô lập)
 • Nguồn điện 10 ... 30V DC
 • Gá DIN rail TS35

Các ứng dụng

Hệ thống cân quy trình phổ biến, ứng dụng trong tự động hóa và điều khiển.

Các sản phẩm liên quan