DAD 14.1 có gá DIN là đầu hiển thị cân nhỏ gọn dành cho các ứng dụng công nghiệp. Thiết bị được chứng nhận chuẩn OIML, có thể điều khiển nhiều loại ứng dụng cân và bơm. Có thể kết nối tối đa 6 cảm ứng lực, có thể thực hiện việc hiệu chỉnh với cân hay mV/V. Có thể thực hiện 600 phép đo/giây với bộ lọc được lập trình. Liên kết bao gồm chuỗi giao diện RS422 / RS485, cổng giao tiếp Ethernet / Modbus TCP / IP, 2 ngõ vào kỹ thuật số và 3 ngõ ra kỹ thuật số.

Các tính năng chính

  • Được chứng nhận chuẩn OIML 10,000d
  • Gá DIN
  • Màn hình 6 digit 7 segment
  • 600 phép đo/giây
  • Chuỗi giao diện RS422/RS485
  • Cổng giao tiếp Ethernet/Modbus TCP/IP
  • 2 ngõ vào kỹ thuật số và 3 ngõ ra kỹ thuật số

Các ứng dụng

Hệ thống cân quy trình phổ biến, ứng dụng trong tự động hóa và điều khiển.

Các sản phẩm liên quan