Flintec đạt chứng nhận ISO14001: 2004 về quản lý môi trường

Các nhà máy sản xuất của Flintec tại Sri Lanka đã đạt được chứng nhận ISO14001: 2004, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường Flintec.

Tiêu chuẩn ISO14001 là một khuôn khổ để quản lý tác động trước mắt và lâu dài đến môi trường từ các hoạt động kinh doanh của một tổ chức.

Để đạt được chứng nhận, Flintec đã đặt ra một hệ thống quản lý môi trường mạnh mẽ bằng cách phát triển các chính sách, quy trình và giao thức để đảm bảo rằng việc tác động đến môi trường của chúng tôi được giữ ở mức tối thiểu, trong khi sản lượng sản xuất của chúng tôi tăng lên hàng năm.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm đáng kể tác động của các quy trình sản xuất đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên và môi trường tự nhiên xung quanh các Nhà máy của chúng tôi. Các khoản đầu tư gần đây bao gồm:

  • Hệ thống phục hồi không khí sạch
  • Máy xay mới, tiết kiệm năng lượng
  • Công nghệ thu hoạch nước mưa
  • Thiết bị tái chế vật liệu để giảm chất thải
  • Loại bỏ các hóa chất độc hại khỏi quy trình làm sạch / tẩy nhờn của chúng tôi

Flintec cũng đã bắt đầu giảm chất thải bao bì, tập trung vào việc sử dụng các vật liệu có thể tái chế nếu có thể.

Một chương trình đào tạo nhân viên toàn diện đã được thiết lập, cung cấp cho đội ngũ sản xuất của chúng tôi kiến thức và kỹ năng cần thiết để tuân thủ hệ thống quản lý môi trường Flintec.

Theo thủ tục, chúng tôi sẽ liên tục xem xét tác động ảnh hưởng môi trường và nâng cao đào tạo cho nhân viên. Chúng tôi dự định phát triển chứng nhận ISO14001 của chúng tôi trong năm 2017 bằng cách làm việc hướng tới ISO14001: 2015.