Ban quản trị Flintec đã đưa ra quyết định vẫn duy trì mở cửa làm việc một phần trong đại dịch COVID-19. Khách hàng của chúng tôi được xem là những doanh nghiệp thiết yếu trong lĩnh vực thực phẩm và y tế, mà Flintec là nhà cung cấp chính.

Những quy trình được đưa ra để đảm bảo rằng các đơn đặt hàng có thể được thực hiện và thực hiện một cách an toàn, trong khi vẫn duy trì lời khuyên của chính quyền địa phương.

Các văn phòng bán hàng tại Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển và Brazil vẫn mở cửa với số lượng nhân viên tối thiểu. Mỗi địa điểm được tập trung vào các đơn đặt hàng của khách hàng và giao hàng khẩn cấp nếu có thể với mục đích giảm thiểu sự gián đoạn.

Các Nhà máy sản xuất của chúng tôi được đặt tại Sri Lanka. Từ tuần 19 (ngày 4 tháng 5), việc sản xuất sẽ được nối lại hết công suất. Chúng tôi lường trước sẽ có một số gián đoạn trong quá trình hoạt động do kết quả của chuỗi cung ứng, cũng như việc vận chuyển hàng hóa toàn cầu bị hạn chế. Chúng tôi vẫn đang làm việc với Chính phủ Sri Lanka để đảm bảo hoạt động sản xuất có thể tiếp tục một cách an toàn.

Đội ngũ kỹ thuật và hỗ trợ luôn sẵn sàng và đã được yêu cầu tiếp tục công việc của họ ở nhà. Nếu bạn đang cố gắng liên hệ với một thành viên cụ thể, vui lòng sử dụng phương tiện liên lạc qua e-mail.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng và nhân viên của chúng tôi khỏe mạnh trong suốt thời điểm không ổn định này.

Chúng tôi hiện không lường trước được bất kỳ sự gián đoạn nào đối với sự sẵn có của các sản phẩm của chúng tôi.