Để đạt hiệu quả nhất và độ chính xác cao nhất khi cân, Flintec khuyên quý khách sử dụng bộ gá Type A dành cho cảm ứng lực ZLB và ZLS. Việc sử dụng thép mạ kẽm và cao su tự nhiên đã tạo ra khả năng chịu đựng tốt nhất.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép mạ kẽm và cao su tự nhiên
  • Phù hợp với dòng cảm ứng lực dạng thanh Planar PB/PBW
  • Thiết kế để cân có độ chính xác cao

Các ứng dụng

Cân bán lẻ, cân bàn, thiết bị y tế, các ứng dụng kiểm tra và đo đạc.

Các sản phẩm liên quan