Hệ thống rocker 55-01-07D là bộ gá đỡ phổ thổng được sử dụng cho cảm ứng lực RC3 có phạm vi tải trọng hẹp. Có cấu tạo là thép mạ kẽm, dòng này đảm bảo kết quả chính xác nhất trong ứng dụng cân công nghiệp có tải trọng lớn.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép mạ kẽm
  • Rất dễ để lắp đặt và bảo trì
  • Dòng phổ thông

Các ứng dụng

Cân công nghiệp có tải trọng lớn và hệ thống cân cuộn ống.