Tấm cố định được thiết kế để cố định các chân của bàn cân vì thế giúp cho bàn cân không bị dịch chuyển khỏi vị trí được lắp đặt. Có hai phiên bản để lựa chọn - đối xứng dành cho các lắp đặt mới hoặc các ứng dụng cải tiến hoặc phiên bản không đối xứng dành cho hệ thống cân không nâng.

Các tính năng chính

  • Phiên bản đối xứng hoặc không đối xứng
  • Cấu trúc polypropylene đen
  • Cấu trúc polypropylene đen

Các ứng dụng

Cân công nghiệp, hệ thống cân bể chứa có tải trọng thấp.

Các sản phẩm liên quan