Mô hình hỗ trợ 56-01 cung cấp một giải pháp có lợi để tạo ra hệ thống cân bồn hoặc bể chứa. Chỉ cần dùng 2 bộ hỗ trợ 56-01 và một mô đun cân đã có thể có được dữ liệu cân chính xác dành để kiểm soát mức độ trong bể chứa ba chân. Hoặc là, bể chứa bốn chân thì sử dụng 2 đơn vị và 2 modun cân.

Các tính năng chính

  • Có thể điều chỉnh độ cao đối với mô đun cân mẫu 52-13 và 52-18
  • Cấu trúc thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ.

Các ứng dụng

Hệ thống kiểm soát mức độ của bồn và bể chứa.

Các sản phẩm liên quan