Được thiết kết chủ yếu cho bộ gá cho cảm ứng lực trong hệ thống cân bồn và bể chứa treo. Bộ chuyển đổi sức căng 52-31 cung cấp hệ thống tự điều chỉnh và chính xác rất có lợi và mạnh mẽ. Được thiết kế dành cho nhiều loại cảm ứng lực của Flintec.

Các tính năng chính

  • Thép mạ kẽm
  • Thích hợp với cảm ứng lực có tải trọng từ 20kg đến 10T
  • Blind hole load introduction

Các ứng dụng

Hệ thống cân bồn và bể chứa treo.

Các sản phẩm liên quan