Rocker Pin 52-08 đảm bảo tải lực đạt tốt nhất cho nhiều loại cảm ứng lực của Flintec. Là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng bàn cân trọng tải lớn và cân phễu. Có cấu trúc thép không gỉ.

Các tính năng chính

  • Dòng phổ thông
  • Cấu trúc thép không gỉ
  • Thích hợp với nhiều loại cảm ứng lực dạng thanh

Các ứng dụng

Cân công nghiệp lớn và hệ thống cân phễu.