SB61C là lựa chọn thay thế tiết kiệm cho cảm ứng lực dạng thanh SB8 của Flintec. SB61C được thiết kế nhằm thay thế cho những ứng dụng của SB8 không yêu cầu kết quả phải theo quy chuẩn thương mại. Có cấu tạo từ nhôm và được hàn kín để đảm bảo độ bền. Chỉ có tải trọng đơn là 50kg.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Lỗ bu lông thích hớp với SB6, SB8 và ZLB
  • Dành cho bệ có kích thước 250 x 250mm

Các ứng dụng

Hệ thống cân chế biến, máy đóng gói.