PC81 là cảm ứng lực single point có tải trọng lớn, được thiết kế phục vụ cho việc sản xuất cân sàn rất lớn có kích thước lên đến 1,4 x 1,4m. Với bộ ren gá lớn ở bên hông, PC81 còn được ứng dụng vào cân bể chứa, cân phễu và nâng thùng dùng cân trực tiếp trên xe. Có cấu tạo từ nhôm và được hàn kín để đảm bảo độ bền.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Single point có tải trọng lớn
  • Dành cho bệ có kích thước 1400 x 1400mm
  • Bộ gá bên hông

Các ứng dụng

Cân sàn, cân bể chứa và phễu, hệ thống nâng thùng.