PC7H là cảm ứng lực có tải tọng 1000kg, được thiết kế dành cho hệ thống nâng thùng mặt sau của xe gom rác thải. Được cấp giấy chứng nhận OIML và NTEP, PC7H là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng thu gom rác thải theo quy chuẩn thương mại. Cấu trúc thép không gỉ và cứng và được hành kín theo chuẩn IP9K đưa ra những kết quả cân đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt, tránh được các vấn đề có thể xảy ra với các loại bằng nhôm khác.

Cảm ứng lực có các kích cỡ khác và hình dạng lỗ bu lông có thể tìm được trong các loại cảm ứng lực nâng thùng của Flintec - tham khảo cảm ứng lực single point PC3H, PC2H, PC5H.

Các tính năng chính

  • Tải trọng 1000kg
  • Cấu trúc thép không gỉ, bề mặt bead-blasted
  • Hàn kín theo chuẩn IP68/IP69K
  • Cấu trúng cứng
  • Điều chỉnh lực lệch tâm
  • Độ chính xác cao

Các ứng dụng

Hệ thống nâng thùng mặt bên (FEL) của xe gom rác thải (RCV's).