PC60 là cảm ứng lực single point có tải trọng vừa thích hợp với cân bàn, cân sàn và cân y tế. Có cấu tạo từ nhôm và được hàn kín để đảm bảo độ bền. PC60 có phạm vi tải trọng rộng từ 30kg đến 750kg và được chứng nhận chuẩn 3000d OIML. PC60 được lắp ráp với bệ có kích thước 600 x 600mm.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Phạm vi tải trọng rộng
  • Dành cho bệ có kích thước 600 x 600mm

Các ứng dụng

Cân bàn, cân sàn, cân kiểm tra tốc độ cao, cân nhiều đầu, cân y tế.