Được thiết kết cho cân có độ chính xác cao theo quy chuẩn thương mại trong môi trường ẩm ướt, cảm ứng lực PC6 là sản phẩm chuẩn. Có tải trọng thấp cỡ 10kg và độ chính xác gồm chuẩn OIML 4000d, PC6 thích hợp với thiết bị cân trong ngành thưc phẩm và đồ uống cần sự chính xác và mạnh mẽ. Thiết kế nhỏ gọn của PC6 thích hợp với cấu trúc của cân bàn có độ chính xác cao và cân nhiều đầu.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép không gỉ
  • Hà kín
  • Phạm vi tải trọng rộng
  • Dành cho bệ có kích thước 600 x 600mm
  • Độ chính xác cao

Các ứng dụng

Cân bàn, bàn cân nhỏ, cân nhiều đầu, cân kiểm tra tốc độ cao.