Được thiết kế dành cho hệ thống nâng thùng mặt sau của xe gom rác thải. Được cấp giấy chứng nhận OIML và NTEP, PC5H là lựa chọn lý trưởng cho các ứng dụng thu gom rác thải theo quy chuẩn thương mại. Thiết kế hàn kín và có cấu tạo từ thép không gỉ, và cấu trúc cứng đã vượt qua vấn về của các hệ thống cảm ứng lực nhôm khác. Cảm ứng lực có các kích cỡ khác và hình dạng lỗ bu lông có thể tìm được trong các loại cảm ứng lực nâng thùng của Flintec - tham khảo cảm ứng lực single point PC3H, PC2H, PH6H.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép không gỉ
  • Hàn kín
  • Cấu trúc cứng
  • Làm cân bằng lực lệch tâm
  • Độ chính xác cao

Các ứng dụng

Hệ thống nâng thùng mặt bên (FEL) của xe gom rác thải (RCV's).