PC52 là cảm ứng lực single point có tải trọng đơn và thiết kế phổ thông, được ứng dụng cho cân có chiều cao cần được làm gọn lại. Thích hợp với cấu trúc của cân giám sát thùng đựng xăng với kích thước 250 x 250mm. Được cấu tạo từ nhôm và hàn kín để đảm bảo độ bền.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Thiết kế phổ thông
  • Dành cho bệ có kích thước 250 x 250mm

Các ứng dụng

Cân bàn, cân thùng chứa xăng.