PC46 là cảm ứng lực single point có tải trọng vừa thích hợp với cân bàn và cân y tế. Có cấu tạo từ nhôm và được hàn kín để đảm bảo độ bền. PC46 làm cho cân có độ chính xác 4000d và được lắp ráp với bệ có kích thước 400 x 400mm

Các tính năng chính

  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Thiết kế phổ thông
  • Dành cho bệ có kích thước 400 x 400mm

Các ứng dụng

Cân bàn, cân sàn có kích thước nhỏ, cân y tế.