Được tối ưu hóa cho các ứng dụng cân động, cảm ứng lực single point PC12 cung cấp kết quả cân có độ chính xác cao trong thiết kế bền và mạnh mẽ. Được hàn kín và có cấu tạo từ thép không gỉ, PC12 có thể hoàn toàn điều chỉnh lực lệch tâm để cung cấp kết quả cân có độ chính xác cao trong cân động như cân kiểm tra có tốc độ cao.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép không gỉ
  • Hàn kín
  • Dành cho bệ có kích thước 600 x 600mm
  • Được phát triển dành cho cân động

Các ứng dụng

Cân kiểm tra tốc độ cao, cân nhiều đầu.